Kvipu
Word origin: The Quipu, an Incan Data Structure.


Študij:

Studij slikca FMF izpiski

Ostalo:

Zdravstvo slikca Čakalne dobe v zdravstvu

Software projects:

CDCheck image CDCheck

Jira time logger image Jira time logger

Sniptracker logo Sniptracker

Other projects:

Kvipu reviews Kvipu reviews

Strani postavil Mitja Perko Design by Mitja Perko
Privacy policy